Skip to main content
 大千世界 » 历史趣闻

【欣赏】 北宋时期最杰出的花鸟画家,以“写生”自号!——写生赵昌

 


 赵昌《四喜图》

 赵昌《四喜图》局部

 


 赵昌,生卒年不详,性情爽直高傲,刚正不阿。字昌之,号剑南樵客,广汉剑南(今四川成都)人,北宋太宗、真宗至仁宗时人。他工书法、绘画,擅画花果,多作折枝花,兼工草虫。初师五代画家滕昌祐,后自成一派,有徐熙、黄荃遗风。据说他常于清晨朝露未干,围绕花圃观察花木神态,调色描绘,自号“写生赵昌”。

 


 《岁朝图轴》局部

 他画花极有生意,色彩最好,又多画“折枝”而不是全株。当时盛行厚彩重色,而赵昌所作一片平滑,明润匀薄,活色生香。

 


 仙桃图

 真宗大中祥符(1008-1016)间,声誉益隆。丁朱崖奉白金五百为寿,昌感其意,亲往谢之。此时,朱崖邀其至东阁,求画生菜数窠及烂瓜生果等,昌挥笔遽成而去。晚年其自矜所作,往往深藏不市,若见自家画作流落市井,则复自购以归之,故世罕传。

 


 赵昌《蜂花图卷》

 


 赵昌《蜂花图卷》局部

 


 赵昌《蜂花图卷》局部

 


 赵昌《蜂花图卷》局部

 


 赵昌《蜂花图卷》局部

 


 赵昌《蜂花图卷》局部

 


 赵昌《写生蛱蝶图》

 


 


 


 


 赵昌《写生蛱蝶图》局部

 


 赵昌《双兔图》

 


 赵昌《双兔图》局部

 


 赵昌《花卉四段图卷》

 


 


 


 赵昌《花卉四段图卷》局部

 


 赵昌《岁朝图轴》

 


 


 


 


 


 赵昌《岁朝图轴》局部

 


 赵昌《竹虫图》

 


 


 


 


 


 


 赵昌《竹虫图》局部

 


 赵昌《小鸟图页》

 


 


 


 赵昌《小鸟图页》局部

 


 赵昌 花篮图页

 


 


 


 


 赵昌 花篮图页局部

 


 赵昌《麻雀桃花》

 赵昌《写生杏花图》

 


 


 赵昌《秋花蛱蝶图》

 


 赵昌《茉莉花图》


评论列表暂无评论
发表评论取消回复
微信