Skip to main content
 大千世界 » 故事

伦敦地铁站发生爆炸,英国为何恐怖袭击频发?

2021年11月15日2大千世界百度已收录

英国伦敦法国巴黎近几年成为恐怖袭击重点地区,西方国家需要反思。第一要反思欧洲恐怖根源,美国法国等国打开恐怖潘多拉,看看世界地图,地中海沿海国家中利比亚、叙利亚非洲国家与意大利、希腊等欧洲国家,叙利亚危机前,伊拉克是中东恐怖中心,强势稳定叙利亚阻止伊拉克难民外溢欧洲,叙利亚地缘版图决定叙利亚危机不仅打开叙利亚国内动荡同时也打开欧洲恐怖潘多拉,难民沿伊拉克、叙利亚到地中海后到达欧洲大陆恐怖分子同时到达欧洲。第二反思,谁是欧洲在中东重要反火墙,911前利比亚、伊拉克、叙利亚等国均有卡扎菲、萨达姆、阿萨德等强势领导人,强势政权稳定国内减少动荡,同时构建强大反恐防火墙,欧洲人跟随入侵伊拉克,制造中东恐怖,培育本拉登、ISS等恐怖分子,伊拉克成为全球恐怖大本营,武力推翻卡扎菲、阿萨德等民选总统,加剧恐怖在中东漫延,撕裂中东,由于叙利亚利比亚政府无力回天,越来越多中东非洲百姓民不聊生,不得不选择难民之路,恐怖分子借机登陆欧洲。第三,英国伦敦等欧洲恐怖袭击频发是中东伊斯兰主义对欧洲报复,欧洲是美国帮凶,美欧借伊斯兰文明冲突,入侵伊拉克、武装推翻利比亚合法政府、强势制造叙利亚危机,百姓得到什么,每天生活死亡阴影之下,民不聊生,难民艰辛万苦到欧洲天堂却猪不如人生。第四英法是主要帮凶,美国远离欧亚,难民无法入境美国,英国成为恐怖首选之地。

阅读延展